Sakramen Krisma

Pelayan: pelayan biasa adalah Uskup, pelayan luar biasa adalah imam yang diberi delegasi oleh uskup.
 
Tanda: pengurapan dengan minyak krisma pada dahi dari calon krisma, yang dilakukan oleh pelayan dengan cara membentuk tanda salib. Lalu diikuti dengan penumpangan tangan untuk mengundang kehadiran Roh Kudus atas orang itu. Wali krisma meletakan tangan atas bahu calon sebagai tanda pendampingan mereka selama perjalanan imannya. Pembaharuan janji baptis dibuat untuk menegaskan hubungan yang erat antara permandian dan krisma.
 
Kata-kata: Pelayan sambil mengurapi dengan minyak mengucapkan: “terimalah tanda karunia Roh Kudus.”
 
Yang terjadi: Dengan krisma dianugerahkan Roh Kudus secara khusus dengan tujuh karunianya: kebijaksanaan, intelek, nasihat, kekuatan, pengetahuan, kesalehan dan takut akan Allah. Dengan ini orang kristen semakin dikuatkan kesatuannya dengan Gereja, menerima tanggungjawab untuk bersaksi tentang imannya dengan segala kekuatannya, mewartakan nilai-nilai injil melalui hidup baik di dalam keluarga maupun di tempat kerja.

Suara Gembala

Pesan Paskah 2021 dari Uskup Agung Kupang

“Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang diatas, di mana Kristus ada, duduk disebelah kanan Allah” (Kol 3:1)
 
Saudara-saudari terkasih: Umat Katolik se-Keuskupan Agung Kupang,

Tokoh

Santo Polikarpus

Polikarpus lahir antara tahun 69 hingga 80. Ia adalah murid langsung dari Rasul Yohanes, saudara Yakobus; dua bersaudara, yang sangat dikasihi Yesus. Ia dibabtis menjadi seorang Kristen oleh Rasul Yohanes ketika pengikut Kristus masih sangat sedikit jumlahnya.

Renungan Harian

Kamu Telah Menerima Dengan Cuma-Cuma

Sabtu, 5 Desember 2020 -- Hari Biasa Pekan I Adven

Yesus dalam Injil hari ini dikisahkan berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan ketika melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka.